SignONDag collega’s

We zijn voor het SignON-project (zie hier: https://signon-project.eu/) een spraakopnamecampagne gestart waarvoor we redelijk veel deelnemers nodig hebben. Het gaat vooral om dove en slechthorende sprekers maar daar is het niet toe beperkt omdat we ook graag "goed horende" sprekers voor een controlegroep opnemen.

Doe dus mee aan een veelbelovend project rond spraakherkenning voor doven en slechthorenden!

Achtergrond

Toestellen met automatische spraakherkenning zijn niet goed afgestemd op de spraak van doven en slechthorenden en daar willen we iets aan doen. Maar dan hebben we veel opnames van gesproken taal nodig om bestaande spraakherkenningssystemen te trainen en te verfijnen. Interesse?
Doe mee aan deze actie en draag je steentje bij!

Ga naar https://lnkd.in/epGt3MDC. Daar vind je de instructies om de app te downloaden.
Print de opdrachtenlijst rechtsonder en dan kun je met de opnamen starten.

Iedere volwassene kan meedoen maar we zijn vooral op zoek naar dove en slechthorende sprekers (ook met cochleair implantaat).

 

Dank namens Henk van den Heuvel